B2B riešenia

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Predbehnite konkurenciu vďaka B2B riešeniam a poskytnite zákazníkom väčší komfort pri nakupovaní.

Business to Business, skrátene B2B predstavuje jeden zo štyroch modelov obchodovania a označuje obchodný vzťah medzi dvoma podnikmi. Tento vzťah môže byť napr. medzi výrobcom a veľkoobchodníkom alebo veľkoobchodníkom a predajcom. Zjednodušene o B2B hovoríme ak firma predáva niečo inej firme. Tento predaj sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom internetu a aj v tejto forme obchodovania sa uplatňuje marketingová komunikácia.

S rozvojom informačných technológií a globalizáciou trhu sa stal B2B najrýchlejšie rastúcim segmentom. V roku 2015 v Amerike B2B e-commerce tvorilo okolo 900 miliónov dolárov, čo je číslo, ktoré reprezentovalo viac ako 10% celkového B2B trhu. Do konca roka 2020 sa očakáva, že B2B e-commerce dosiahne tržby vo výške 6,7 biliónov dolárov a bude tvoriť 27% všetkých B2B predajov.

b2b riešenia

B2B zákazníci od vašej firmy očakávajú týchto 5 bodov:

  • DÔVERU – očakáva, že zobrazené informácie sú aktuálne pravdivé
  • ŠETRENIE ČASU – očakáva, že váš systém je prehľadný, funguje bezchybne a objednávanie bude jednoduché
  • STAROSTLIVOSŤ – zákazník si vyžaduje, aby ste mu venovali pozornosť, vyhoveli jeho požiadavkám a pristupovali k nemu individuálne
  • PREDVÍDAVOSŤ – očakáva, že budete vedieť predvídať, aké sú jeho potreby a podľa toho mu prispôsobíte ponuku
  • NEZÁVISLOSŤ – B2B zákazník chce mať možnosť slobodne si vybrať, čo sa mu páči a vyhľadať si to, čo práve teraz potrebuje

Od B2B je očakávaný vyšší technický štandard ako u klasických e-shopov. Až 75% nakupujúcich tvrdí, že nakupovanie cez B2B e-shop je pre nich pohodlnejšie ako osobný nákup. V inoPoint vám vytvoríme efektívnu B2B marketingovú stratégiu, ktorá poskytne zákazníkom väčší komfort pri nakupovaní, zefektívni systém objednávok a pomôže zvýšiť predaj.

Všetko sa začína registráciou do B2B systému, ktorá je možná až po overení administrátora. Ten overuje validitu IČO a IČ DPH cez API. Po schválení sa vložia predefinované údaje z registra účtovných zavierok a vytvoria sa užívatelia.