Informačné systémy

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Úspešne riadiť firmu znamená riadiť jej budúcnosť pomôžu Vám naše informačné systémy

Informačné systémy vnímame ako súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, uchovávanie, výber, spracovanie, distribúciu a prezentáciu informácií vo firme. Hlavnou úlohou informačných systémov je zabezpečiť dostatok relevantných aktuálnych a presných informácií. My v inoPoint ponúkame custom riešenia, aby sme čo najviac splnili požiadavky klienta.

Ďalšími úlohami informačného systému je integrovanie podnikových procesov a práce zamestnancov s cieľom vytvárať účinné pracovné činnosti a dosahovať vyššiu produktivitu a nižšie náklady.

K základným prvkom informačného systému zaraďujeme:

 • technické prostriedky
 • programové prostriedky
 • zamestnancov
 • metódy a postupy vo firme

Je potrebné si uvedomiť, že chod firmy sa neustále mení. Zmeny sa objavujú v produktovom portfóliu, menia sa zamestnanci a preto je dôležité, aby sa informačný systém pravidelne aktualizoval a zabezpečil tak dosiahnutie cieľa. inoPoint sa zameriava na riešenia pripravené na mieru a preto na začiatku spolupráce robíme detailnú analýzu vašej firmy. Každá spoločnosť je špecifická a nie je možné implementovať rovnaké riešenia na každú firmu.

informačné systémy

Postup pri vývoji informačného systému

Pred tým ako sa rozhodnete pre tvorbu informačného systému v inoPoint, mali by ste si položiť tieto otázky:

 • Aké sú vaše očakávania a požiadavky na systém?
 • Ako majú fungovať procesy po zavedení systému?
 • Má vaša firma jasne stanovené kompetencie?
 • Kto bude používať informačný systém?
 • Aké má vaša firma plány?

Na základe všetkých informácií, ktoré nám poskytnete si vytvoríme podrobnú predstavu o tom, ako by mal celý informačný systém fungovať a aké jednotlivé funkcie a úlohy by mal vykonávať. Prekonzultujeme s vami návrhy a pustíme sa do jeho vytvárania. Tým to však nekončí. V prípade, že budete chcieť nejaké funkcie opraviť, doladiť, sme vám k dispozícii. Záleží nám na tom, aby bol náš klient s výsledkom spokojný.

Výhody informačného systému

Dobre konfigurovaný informačný systém má nasledujúce výhody:

 • Vaša firma získava potrebné dáta v reálnom čase a sú vždy dostupné.
 • Informačný systém zabezpečuje správnosť informácií a vďaka prehľadnej databáze záznamov si dokážete vyselektovať informácie, ktoré momentálne potrebujete.
 • Majú prepracované užívateľské rozhranie, uľahčujú prácu jeho používateľom a pomáhajú rýchlo sa zorientovať v informáciách.
 • Dokážu z rôznych vstupných dát získavať informácie, ktoré by bolo inak veľmi náročné získať.
 • Poskytujú úplne nový pohľad na informácie vďaka pokročilému reportingu.
 • Informačný systém je možné jednoducho prepájať s inými nástrojmi firmy alebo doplniť rozšírenia.
 • Zvyčajne sú optimalizované aj pre mobilné zariadenia.

Po odovzdaní informačného systému firme, by mali jeho používatelia vedieť formulovať požiadavky na informácie, vyhľadávať požadované informácie a vedieť ich efektívne využiť pri riadení firmy.