Import & Export XML, CSV

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Pripravíme vám špecifický typ importu a exportu dát

Máte dáta od rôznych dodávateľov a potrebujete ich importovať alebo exportovať tak, aby boli kompatibilné s vašim systémom? My v inoPoint, v tom nevidíme žiadny problém. Vďaka nám nemusíte strácať čas zdĺhavým vytváraním nových položiek.

Dokážeme spracovať neobmedzený počet produktov, kategórií, cien a mnohých ďalších údajov tak, aby ste ich mohli kedykoľvek jednoducho aktualizovať. V súčasnosti je nevyhnutné používať univerzálne a prenosné formáty na ukladanie dát. Medzi najpoužívanejšie patria práve XML,JSON a CSV.

export xml

XML (Extensible Markup Language)

XML formát sa stal za stal veľmi populárnym formátom najmä vďaka svojim možnostiam, jednoduchej implementácii, širokej použiteľnosti a flexibilite. Ide o značkovací jazyk, ktorý je kompatibilný s programovacími jazykmi a nástrojmi.

Až 95% používaných prehliadačov je schopných spracovávať značkovací jazyk, akým je XML. Súbor XML zvyčajne obsahuje všeobecné informácie o akýchkoľvek položkách, ktoré sú vyjadrené popisnými prostriedkami.

Vďaka potrebe a modifikácii veľkého množstva XML dokumentov, máme dnes k dispozícii množstvo moderných XML editorov, ktoré nám pomáhajú pri importe a exporte dát. Veľkou výhodou je, že tieto súbory majú až o 75% menšiu veľkosť v porovnaní s inými formátmi.

XML ponúka aj ďalšie výhody. Najhlavnejšie z nich sú:

  • formát, ktorý je jednoducho čitateľný pre človeka aj pre stroj
  • podporuje všetky svetové jazyky, symboly a značky
  • šetrí čas a zjednodušuje nám manuálnu prácu
  • reprezentuje najbežnejšie dátové štruktúry
  • je nezávislý od platformy a zvláda aj technologické zmeny počítačov
  • poskytuje jednoduchú automatizáciu produktových kampaní
  • umožňuje pravidelnú aktualizáciu dát
  • lepšia CTR
  • vyššia konverzia

CSV (Comma-Separated Values)

CSV formát je najčastejšie definovaný ako „hodnoty oddelené čiarkami“. Ide o jednoduchý súbor v textovom formáte, ktorý sa používa na zobrazenie tabuľkových údajov. Vďaka použitiu tohto formátu je možné usporiadať dáta tak, aby boli čitateľné pre rôzne programy. Tento formát nie je určený na to, aby ľudia dlhodobo uchovávali svoje dáta. Je to skôr formát, ktorý umožňuje import a export dát. Plní rovnaký účel ako XML formát a teda aj jeho výhody sú veľmi podobné.

Pomôžeme vám s importom alebo exportom XML a CSV, aby ste sa nemuseli trápiť dlhé hodiny s vkladaním jednotlivých údajov. Zabezpečujeme správnosť importovaných a exportovaných údajov a máme množstvo spokojných zákazníkov. Neváhajte nás kontaktovať s požiadavkou.